ببار ، تا نبض ِ خیس ِ باران .... !!

 

شانه میزنم گاهی ... برگهای روشن از آفتاب را .... که بافتن را .... از میان گیسوی سرمست درختان ..... برای رشته های پهن زندگی تان ، تقلب کنم .... می گویند بیهوده ست ..... ساعاتی که انگیزه ء دل می شوند .... به ترجیح ِ لحظه های دل انگیز بهار  سپردن ..... من اما ، از آسمان ِ گنجشک ها .... شانه میزنم برایتان ..... سایه روشن رویاهای گیج را ..... نرسیده به بهشت خاطر ِ مهمانتان .... چه بگویم که .... از عصر ِ دیروز ..... عطر های زیادی به جا مانده ..... از جادوی ِ بهار نارنج گرفته .... تا نبض ِ پر شتاب آسمان ، برای به رقص گرفتن ِ باران ..... نمی دانم اما ، کدامیک از آن ِ توست ....

/ 5 نظر / 17 بازدید
مسیحا

سلام چشم ها را باید شست جور دیگر باید دید .. خداحافظ

آزاده فیروز

مری عزیزم لینکت کردم با اجازت باعث خوشحالی من است اگر به لینک لیست دوستانت اضافه شوم

غزل

مري نانازم باورم نمي شه اين همه مدت من اينا رو نخوندم :((